Ce aduce nou insolvența persoanelor fizice?

Scurt și concludent, iată câteva aspecte pe care trebuie să le aveți în vedere în situația în care vă confruntați cu dificultăți financiare. Legea insolvenței persoanei fizice vine la pachet cu o serie de modificări precum:

1.O autoritate supradimensionată cu organigramă de minister

ANPC capătă noi dimesiuni și dacă ar fi să judecăm după noua organigramă putem spune deja că are dimeniunea unui minister. Noile reglementări aduse prin adoptarea actelor normative în ceea ce privește insolventța persoanelor fizice fac din ANPC pionul principal pentru sistemul bancar din România.

Înființarea în cadrul ANPC a unei Directii pentru insolvența persoane fizice, în contextul în care procedura insolvenței persoanelor fizice reprezintă o noutate pentru sistemul juridic și administrativ din România vine la pachet cu 320 de posturi noi, cu atributii în materie de insolvența a persoanelor fizice.

2. O nouă comisie înființată după cum urmează:

Art.2. – (1) Comisia de insolvenţă la nivel central se înfiinţează după cum urmează:
a) Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice desemnează fiecare, prin ordin al ministrului, câte un membru titular şi un supleant;
b) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului desemnează, prin decizie a directorului general, un membru titular şi un supleant, din cadrul Direcţiei Buletinul Procedurilor de insolvenţă;
c) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor desemnează, prin ordin al preşedintelui, un membru titular şi un supleant.
(2) Membrii comisiei de insolvenţă la nivel central sunt numiţi pentru un mandat de 3 ani.

3. Criteriile de constituire a comisiilor de insolvență la nivel central și teritorial sunt diferite deși au acelaș obicetiv

Art.3. – (1) Poate fi membru titular sau supleant al comisiei de insolvenţă la nivel central persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are o vechime în muncă de cel puţin 1 an în cadrul instituţiei reprezentate, într-unul dintre domeniile de competenţă al acesteia care are relevanţă pentru aplicarea procedurilor de insolvenţă prevăzute de Lege, dovedite prin fişa postului;

Art. 11. -(2) Poate fi membru al comisiei de insolvenţă la nivel teritorial persoana care are o vechime de cel puţin 3 ani în specialitate, într-unul dintre domeniile de competenţă al instituţiei reprezentate, care are relevanţă pentru aplicarea procedurilor de insolvenţă prevăzute de Lege, dovedită prin fişa postului.

4. Există trei forme de procedură a insolvenței persoanelor fizice

a) Procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor,

b) Procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active se aplică atunci când lichidatorul constată că nu se poate întocmi un plan de rambursare a datariilor,

c) Procedura simplificată de insolvență se aplică când datoriile sunt mai mici de 10 salarii minime pe economie, nu are bunuri sau venituri urmăribile, are vârsta standard de pensionare sau are mai mult de jumătate din capacitatea de muncă pierdută.

5. Obligația a stabili și publica pe pagina de internet a ANPC-ului criteriile pentru nivelul de trai rezonabil

Administratorul și lichidatorul procedurii sunt desemnați aleatoriu de către Comisia de insolvenţă la nivel central.

 

Ce trebuie să știți?  

din momentul deschiderii procedurii un administrator/lichidator va gestiona toate veniturile dvs având grijă să beneficiați de un trai rezonabil.

– va lua în calcul valoarea cursului minim lunar, cheltuielile de școlarizare, prețul ulilităților și alimentelor sau orice alte situații speciale

– trebuie să existe un potențial acord de restructurare/eșalonare a datoriei
– cererea împreună cu documentele justificative se depune la comisia județeană unde acesta îsi are domiciliul sau resedința obișnuită. În vederea soluționării cererii, persoana în insolvență este invitată în termen de 5 zile de la primirea cererii, pentru ascultarea persoanei fizice.

– administratorul procedurii analizează informațiile trimise de creditori, dar și de potențiali debitori, pentru elaborarea tabelului preliminar de creanțe. Acesta trimite comisiei de insolvență planul de rambursare al datoriilor în vederea evaluarii fezabilității acesteia.

– pentru e evalua fezabilitatea planului de rambursare, comisia de insolvență verifică cel puțin capacitatea debitorului de a respecta planul de rambursare și cuantumul total al sumelor pe care debitorul consideră că îl va plati creditorului.

 

Spune-ţi părerea

Numele este obligatoriu
Adresa de e-mail nu va fi publicată

Înapoi sus