CONAF pune pe agenda guvernului accesul femeilor antreprenor la finanțare și avertizează că fiscalitatea ține România în capcana inactivității

În premieră femeile antreprenoare din România ar putea avea acces la granturi și garanții pentru împrumuturi prin programul “Promovarea Dezvoltării Antreprenoriatului Feminin” inițiat de CONAF, care va fi creat în colaborare cu Ministerul Muncii și cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Prima reuniune tehnică între reprezentanții Cabinetului Ciolacu și cei ai Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) a avut pe agenda de lucru necesitatea unor politici publice care să faciliteze accesul femeilor antreprenor la finanțare, dezvoltarea strategiei naționale pentru antreprenoriatul feminin în contextul aderării la OECD, accesul antreprenoarelor la fondurile europene, impactul digitalizării asupra societății și economiei și importanța prezenței organizațiilor reprezentative pentru antreprenoriatul feminin în structurile de decizie ale Consiliului de Export.

Agenda întâlnirii a inclus și problema efectului negativ al unor măsuri fiscale inoportune în acest context complicat de crize suprapuse cărora afacerile mici și mijlocii le fac față la limita supraviețuirii.  CONAF a avertizat asupra impactului negativ pentru afacrile mici și mijlocii ale reglementărilor fiscale analizate de guvern în contextul necesității reducerii deficitului bugetar, inclusiv chestiunea introducerii plății CASS pentru tichetele de masă.

Delegația Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF și a Patronatului Femeilor Antreprenor – PFA a fost condusă de președinta CONAF, Cristina Chiriac. Din partea Guvernului României, reuniunea a fost moderată de Roxana Mînzatu, Secretar de Stat, Coordonator al Departamentului pentru Evaluare Integrată și Monitorizarea Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene. Au fost prezenți: Natalia Intotero, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, precum și Luca Niculescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Elena Tudor, Președinte, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Simona Butacu, Subsecretar de Stat, Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați, Lucian Ioan Rus, Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Casian Nițulescu, Secretar de Stat, Ministerul Energiei, Mădălin Cristian Vasilcoiu, Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Irina Nichifor, Șef serviciu – DGPCS, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Maleta Marinescu, Șef serviciu – DGMMRR, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Dumitrescu, Director adjunct – AM PNDR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Eduard Diaconeasa, Șef Serviciu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Andrei Petică, Director cabinet, Guvernul României – DEIMPFFPE

Am purtat dialog amplu și constructiv pentru un viitor sustenabil, centrat pe egalitate de gen, diversitate și stimularea inovației. Susținerea antreprenoriatului feminin nu este doar o chestiune de egalitate de gen, ci un element cheie pentru accelerarea progresului economic și social al țării noastre. Am insistat asupra recomandărilor OECD pentru susținerea antreprenoriatului feminin, fundamentate de studii care arată că diversitatea de gen duce la creșterea productivității companiilor atât în termenii valorii de piață cât și în cei ai veniturilor și, în final la creșterea economică susținută”, a declarat Cristina Chiriac, președinta CONAF.

În acest sens CONAF a solicitat guvernului să construiască politici publice care să faciliteze accesul femeilor la finanțare prin oferirea de granturi, garanții pentru împrumuturi și microfinanțare, în acord cu recomandările OECD și cele ale Comisiei Europene.

Concret, pentru mobilizarea mecanismelor guvernamental este nevoie de un program pentru “Promovarea Dezvoltării Antreprenoriatului Feminin”. dedicat accesării ajutoarelor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) și sub formă de granturi.

Având în vedere rolul vital pe care antreprenoriatul feminin îl joacă în economia noastră (1,5 milioane de companii în România, dintre care 200.000 au acționariat feminin, aproximativ 13% dintre companiile din România sunt deținute de femei -conform INS 2022) dar si problematica creditării cu care se confruntă mediul privat în ultimii 3 ani, am expus necesitatea unei scheme de susținere dedicată, pentru care vom dezvolta grupuri de lucru în cadrul Ministerului Muncii și al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

”Avem nevoie de politici guvernamentale pentru asigurarea accesului la finanțare al întreprinderilor deținute, controlate sau conduse de femei. Credem că ajutoarele de stat prin granturi și garanții sunt esențiale. Deși în Uniunea Europeană există reglementări privind ajutorul de stat pentru antreprenoriatul feminin încă din 2009, când statelor membre li se permitea să acorde granturi de până la un milion de euro firmelor nou înființate de femei, fără să treacă prin procesul notificării către Bruxelles, noi nu am implementat aceste facilități. Considerăm că guvernele trebuie să încurajeze băncile să acorde împrumuturi antreprenoarelor, inclusiv prin rate ale dobânzilor adecvate riscului (real), finanțare combinată și furnizarea de garanții sau facilități de partajare a riscului și refinanțare cu costuri reduse și pe durată mai lungă. În absența unor astfel de stimulente, procesele și sistemele bancare pot ignora problemele specifice atreprenoriatului feminin. Prin crearea unui mediu favorabil și unui cadru financiar sensibil la dimensiunea de gen, care dă puterea femeilor să aibă acces la sprijinul și finanțarea necesare pentru extinderea și dezvoltarea afacerilor lor, guvernul dă un impuls favorabil creșterii economiei românești”, a adăugat Cristina Chiriac.

În cadrul reuniunii, la care au participat alături de CONAF și Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA) și Organizația Femeilor Antreprenor din Uniunea Generală a Industriașilor din România – OFA UGIR, s-au discutat și probleme legate de Strategia Națională pentru Antreprenoriatul Feminin, care trebuie recalibrată în acord cu recomandările OECD, un efort constructiv pentru aderarea României cât mai rapidă la această prestigioasă instituție internațională. Obiectivul CONAF este să ne asigurăm că femeile antreprenor au un loc special în economia noastră. CONAF a cerut revizuirea Legii Dialogului Social astfel încât rolul antreprenoriatului feminin să fie distinct și să se reflecte în legislația națională, în acord cu standardele europene.

”În contextul discuțiilor privind Fondurile Europene și Soluțiile Durabile am analizat cum putem dezvolta și coagula companiile cu acționariat feminin prin fondurile europene și schemele de susținere, inclusiv promovarea accesului la ajutoare de stat și granturi pentru antreprenoriatul feminin, cu accesare bazată pe competențe și potențial de inovație”, a adăugat președinta CONAF.

Impactul digitalizării asupra pieței muncii trebuie analizat și din perspectiva nevoia de a pregăti antreprenoarele pentru provocările viitorului. ”Suntem statul european în care ponderea absolvenților de sex feminin în domeniile știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) este superioară mediei europene (59,1% față de 57,2%), ceea ce arată că avem un potențial creativ enorm, educat și inițiat exact în domeniile importante pentru viitorul economiei globale în antreprenoriatul feminin, care trebuie sprijinit prin politici publice”, a mai observat Cristina Chiriac.

Consiliul de Export are un rol important în economie și CONAF consideră că organizațiilor reprezentative pentru antreprenoriatul feminin trebuie să fie incluse în structurile sale de decizie.

Datele arată că activarea și împuternicirea întreprinderilor deținute de femei duce la piețe mai competitive și mai diverse, iar în contextul digitalizării afacerilor penetrarea piețelor globale este mai facilă. Potrivit Centrului de Comerț Internațional, agenție internațională a UNCTAD, care are un mandat dublu de la Organizația Mondială a Comerțului (World Trade Organization -WTO) și de la ONU, IMM-urile deținute de femei care exportă tind să câștige mai mult, să plătească mai bine, să angajeze mai mulți oameni și să fie mai productive decât firmele care își desfășoară activitatea doar pe plan intern.

”În plus susținerea acordată prin politici publice clare, moderne și inteligente antreprenoriatului feminin are un efect catalizator și asupra creșterii participării femeilor la forța de muncă. Statisticile comparative europene arată că în România femeile sunt atrase într-o ”capcană a inactivității”, în mare parte din cauza contribuției negative a fiscalității. Evident intensificarea presiunii fiscale ar fi inadecvată în acest moment”, a declarat președinta CONAF.

Această întâlnire a reprezentat o etapă semnificativă în susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului feminin în România. Subiectele care gravitează în jurul egalității de gen și a inițiativei antreprenoriale feminine sunt de extremă actualitate, iar temele aflate astăzi în dialog sunt departe de a se fi epuizat. CONAF se angajază să continue dialogul pentru a crea soluții eficiente și durabile.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF și Patronatul Femeilor Antreprenor – PFA au fost reprezentate de către: Cristina Chiriac (președinte CONAF și PFA), Nicoleta Munteanu (vicepreședinte CONAF și PFA), Hildegard Brandl (vicepreședinte CONAF, PFA), Lupu Georgiana (vicepreședinte CONAF, PFA), Corina Munteanu (președinte PADIR, PFA), Andreia Dumitrică (președinte CONAF Argeș, PFA), Sigina Luca (președinte CONAF Cluj, PFA), Maria Verdeși (președinte CONAF Galați, PFA), Angelica MIREA (președinte CONAF Prahova, PFA), Chilibon Claudia Loredana (președinte CONAF Timiș, PFA), Olimpia Doru (CONAF Argeș, PFA) și Ana Busuioc (CONAF Prahova, PFA)

Spune-ţi părerea

Numele este obligatoriu
Adresa de e-mail nu va fi publicată

Înapoi sus