DOCUMENT CADRU PERFORMANȚĂ PRIN EDUCAȚIE PRACTICĂ ID 132913 – Contract: POCU/626/6/13/132913

Educația este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a fiecarei persoane. Ea sistematizează și organizează influențele mediului, dezvoltând personalitatea. Creativitatea, în termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei și concepte noi sau asocieri originale între concepte și idei deja existente.

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoașterii și a inovației. Este necesară extinderea abilităților creatoare, mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe și să fie deschiși față de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural, bazată pe cunoaștere.

Pentru a-și satisface nevoile de personal instruit, pregătit să se adapteze mediului dinamic de dezvoltare a companiei, dar și pentru a-i ajuta pe studenți să îndeplinească toate cerințele angajatorului la finalizarea studiilor (fapt pus în dificultate de criteriul experienței pe care ei nu au avut de unde să o dobândească), acest proiect vine în susținerea ambelor părți tocmai prin încurajarea pregătirii studenților încă din perioada studiilor universitare, a oferirii posibilității de dobândire a experienței în domeniu și  formarea acestora din toate punctele de vedere pentru a putea atinge standardele impuse de angajator imediat după finalizarea studiilor.

Prin derularea proiectului, programului de stakeholder engagement şi programului de consiliere, orientare în carieră și stagii de practică urmărim obținerea următoarelor efecte pozitive pe termen lung ce vor susține dezvoltarea de competențe practice în acord cu specializarea absolvită de către studenți, dar și nevoile pieței muncii:

  1. Identificarea nevoilor angajatorilor în ceea ce privește competențele absolvenților de studii superioare din domenii precum Administrarea afacerilor, Contabilitate, Științe ale Educatiei, Drept.
  2. Dezvoltarea de programe de pregătire practică relevante pentru piața muncii
  3. Creșterea gradului de informare cu privire la piața muncii și dezvoltarea competențelor practice pentru 246 de studenți prin programul de consiliere, orientare in carieră și stagii de practică
  4. Creșterea inserției pe piața muncii pentru cel putin 80 de studenți/masteranzi
  5. Stimularea implicării, inovării și creativității studenților/masteranzilor în programele de practică prin derularea unui concurs cu premii
  6. Dezvoltarea parteneriatelor sustenabile dintre mediul universitar și angajatori în vederea dezvoltării de oportunități de practică și inserție.
  7. Parteneriatele vor fi realizate pe o perioadă de 36 de luni și se urmărește dezvoltarea de parteneriate noi, dar și activarea şi consolidarea parteneriatelor existente.
  8. Susținerea unui dialog deschis între instituţiile de învăţământ şi
  9. angajatori pentru identificarea nevoilor de instruire şi a asigura faptul că programele de pregătire corespund nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional /local.

Proiectul aduce valoare adaugată întregului mediu de business din regiune deoarece contribuie la formarea practică a 246 de persoane care vor fi integrate pe piața muncii la alti angajatori cu costuri mult mai reduse, datorită programului de practică.

Prin prisma eficienței operationale a proiectului, rezultă un nr de 233 de studenți din cei 262 inscriși, care au beneficiat de activitate practică într-un mediu antreprenorial real. Printre specializările studenților consiliați menționăm: Psihologie și științele educației, Știinte economice și administrarea afacerilor, Sociologie și comunicare și Drept.

Proiectul “ PERFORMANȚĂ PRIN EDUCAȚIE PRACTICĂ “ a  lansat o serie de provocări  pentru ca formarea profesională și antreprenorială, la nivelul studenților din regiunea centru să se concretizeze ca unul dintre factorii-cheie de dezvoltare a unei piețe de muncă durabilă şi de redresare economică. Printre prioritățile proiectului se numără câteva aspecte importante: evidenţierea şi sensibilizarea cu privire la importanţa formării profesionale și educaţiei antreprenoriale în stimularea creşterii economice; consolidarea cunoştinţelor existente şi a bunelor practici în companie, oferirea de recomandări către cei implicaţi în direcţia dezvoltării.

În consecinţă, studenții și antreprenorii trebuie să investească în dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi inovatoare pentru a contribui la o integrare și dezvoltare econonomică durabilă, pentru a crea locuri de muncă, a genera o nouă creştere economică şi a spori bunăstarea socială. România are nevoie să-şi pregătească generaţiile viitoare cu competenţele adecvate pentru noile strategii de dezvoltare. Proiectul pune accentul pe educaţie și formare de competenţe în implementarea acesteia urmărindu-se cu precădere rezultatele calitative şi măsurile cantitative.

Astfel, în cadrul proiectului “Performanță prin educație practică”, mentorii cu experienţă în domeniul antreprenorial sunt încurajaţi şi instruiţi pentru a forma noile generații de profesioniști. Catalizarea parteneriatelor între părţile implicate este o responsabilitate asumată de Confederația pentru Antreprenoriat Feminin din România în calitate de Partener și de către Camera de Comerț și Industrie Brașov, Beneficiarul proiectului.

Proiectul evidențiază faptul că educaţia ar trebui să se afle într-o mai mare legătură cu practica, pentru a se asigura că viitoarele aptitudini corespund viitoarelor locuri de muncă. Mediul academic este încurajat pentru a ajunge la comunitatea de afaceri  pentru a integra aceste aptitudini, iar studenţilor trebuie să li se acorde oportunitatea de a experimenta şi practic educația antreprenorială. Pentru încurajarea tinerilor în direcţia urmării potenţialului lor, se impune creşterea conştientizării şi accesului la modele şi poveşti de succes prin intermediul experților ce fac parte din proiect.

Proiectul „Performanță prin educație practică” inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, reprezintă o formă de a le oferi tinerilor absolvenți  inspirație și motivație pentru formarea profesională și are în vedere identificarea și adaptarea studenților la o piață a muncii dinamică, flexibilă și inclusivă, ținând cont de cerințele antreprenorilor.

Intreg textul documentului poate fi accesat aici DOCUMENTCADRU-Performanta prin educatie practica.

Spune-ţi părerea

Numele este obligatoriu
Adresa de e-mail nu va fi publicată

Înapoi sus